Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

charliethegirl
3973 e2f7
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
Sponsored post
feedback2020-admin
charliethegirl
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole
charliethegirl
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— P.L
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
charliethegirl
7345 0889 500
uczucia moje jak struny pod twymi palcami,

szarpane, rozrywają się na amen.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE

May 04 2015

I don’t know how I can be so ambitious and so lazy at the same time.
Ned Vizzini It’s Kind of a Funny Story    (via moonyscardigans)
Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee
charliethegirl
"na głos nie wypowiem,
że tęskniłam, 
gdy nie było Cię,
trochę za długo
— Ania Dąbrowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

April 28 2015

charliethegirl
7029 2304
w ten sposób krzyczę do Ciebie.
Reposted frommalusiaa malusiaa
charliethegirl
Przepraszam dawną miłość że nową uważam za pierwszą...
— Szymborska
Reposted fromGirlTiger GirlTiger

April 27 2015

I remember
how seeing the shape of your mouth
that first time, I kept staring
until my blood turned to rain.
Some things take root
in the brain and just don’t
let go.
— T.S Elliot, Slow Dance  (via lvl99dreamer)
Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx
charliethegirl
uzależniona od ciebie, leżę samotnie na detoksie
Reposted fromastair astair
charliethegirl
Nawet jeśli nie rozumiałeś o czym mówię, przy tobie nie czułam się samotna.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
8516 3826 500
Reposted fromcosmostar cosmostar
charliethegirl
Chcę ci przy­pom­nieć siebie taką, jaką byłam pop­rzez te wszys­tkie la­ta, które mi­jały nam wspólnie, dni - pod­czas których nasze myśli płynęły równo­leg­le, świado­me swo­jej blis­kości, wys­tar­czyło na­pisać list, wy­ciągnąć rękę, żeby na­pot­kać two­je słowa, twój przy­jaz­ny gest. Chcę przy­wołać naszą przeszłość, naszą wspólną przeszłość, chcę żebyś na tych kar­tkach, które białe jeszcze piętrzą się prze­de mną, od­na­lazł drga­nie mo­jego żywe­go serca.
— Halina Poświatowska
Reposted fromdial-m-for-madness dial-m-for-madness

April 26 2015

5839 88af 500
Not being able to kiss you is driving me insane.
— Source- overcamethefear (via im-sad-lets-have-sex)
I’m sorry if I call you at 3 am. I just want to hear your voice.
— 3 am thoughts (via suspend)
Reposted fromicarucas icarucas
charliethegirl
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela
charliethegirl
"You think that holding someone hard will bring them closer. You think that you can hold them so hard that you'll still feel them, embossed on you, when you pull away."
Rainbow Rowell
http://www.gingercreature.pl/she-looked-like-art/
Reposted fromcytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...